Popular Yoruba names for girls and boys

Showing 1 - 5 of 5 results. Page: 1 of 1
# Name Origin Meaning Gender
1 Abifoluwa Yoruba Born For The Lord F
2 Alaye Yoruba Thug M

3 Oloriburuku Yoruba Jerk Male
4 Oluwa Yoruba God M
5 Shile Yoruba Rock in Tulu Language M
Home | Privacy Policy | Contact us | Follow us on Facebook | Instagram | DMCA.com Protection Status